Automatyka


Automatyka

Dział programowania specjalizuje się w zakresie systemów automatyk przemysłowej, telemechaniki i zabezpieczeń rozdzielni średniego i wysokiego napięcia na powierzchni oraz w podziemnych wyrobiskach górniczych.Dział programowania specjalizuje się w zakresie systemów automatyk przemysłowej, telemechaniki i zabezpieczeń rozdzielni średniego i wysokiego napięcia na powierzchni oraz w podziemnych wyrobiskach górniczych. Wielopłaszczyznowe podejście do prowadzonych zadań oraz wszechstronna wiedza specjalistyczna naszych pracowników pozawala uczestniczyć i przewodzić w procesie kreowana produktu finalnego najwyższej jakości. Począwszy od przygotowania założeń we współpracy z inwestorem, poprzez ścisłą współpracę z biurem projektowym w celu zapewnienia spójności projektu z najnowszymi technologiami, optymalizacji rozwiązań projektowych, co pozwala osiągnąć wysoki poziom produktu finalnego. Nadzór nad procesem prefabrykacji systemów automatyki, czy to w naszej hali montażowej czy u naszych podwykonawców. Zasadniczym elementem każdego prowadzonego przez nasz dział projektu jest przygotowanie i przetestowanie oprogramowania aplikacyjnego z uwzględnieniem wszystkich zdarzeń nietypowych mających wpływ na realizację procesu. Kolejnym etapem jest uruchomienie i weryfikacja niezawodności systemu automatyki, następnie po przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz szkolenie załogi i osób dozoru obiekt zostaje objęty opieką serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna.

Jesteśmy autorami wielu sprawdzających się, rozbudowanych systemów opartych o urządzenia liderów rynku sterowanie procesem technologiczny takich jak Siemens, ABB, Schneider Electric, GEFanuc , Wago, AUMA, Hirschmann, Moxa.

Łączymy systemy rozproszone składające się często z urządzeń pracujących w różnych standardach komunikacyjnych. Począwszy od urządzeń analogowych poprzez urządzenia szeregowe, radiowe, z transmisją modemową, GSM aż po sieć energetyczną. Posiadamy doświadczenie w budowaniu i konfigurowaniu redundantnych sieci przemysłowych. Największe zbudowane przez nas struktury prowadzą wymianę danych między kilkudziesięcioma sterownikami PLC i rozciągają się na obszarze wielu kilometrów.

Aby zapewnić spójność i kompletność oferty naszej firmy projektujemy i wykonujemy systemy wizualizacji i sterowania w oparciu o HMI i SCADA. Korzystamy z oprogramowania najpopularniejszych producentów w tej dziedzinie: ASIX, ControlMaestro, Vijeo Designer, WinCC itp. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala nam przy z współpraca z jednostkami badawczymi i uczelniami wyższymi opracowywać i realizować innowacyjne projekty systemów inteligentnych.

Oferujemy również usługi w zakresie programowania, badania i oceny technicznej elektroenergetycznej aparatury przekaźnikowej i zabezpieczeniowej sieci SN. Nasze doświadczenia opierają się w największym stopniu o zabezpieczenia typu MiCOM firmy Schneider-Electric oraz REF firmy ABB.

Nieustanny rozwój w wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technicznych, wykorzystanie wieloletniego doświadczenia w branży oraz inwestowanie w nowatorskie rozwiązania pozwala nam z rozmachem realizować zakres automatyki i telemechaniki sztandarowych inwestycji KGHM Polska Miedź S.A. takich jak: stacje wentylatorów głównych, główne stacje transformatorowe, pompownie główne, klimatyzacje centralne, systemów szybów głębionych i wiele, wiele innych.

Nasza wiedza, doświadczenie i możliwości mogą być również Twoim atutem.Nasi klienci

Współpracujemy z wieloma firmami i markami na terenie całej Polski