Firma P.P.H.U „EVRY” Sp. z o.o.

Została założona w 1991 roku przez 10 udziałowców.
Siedzibą firmy jest miasto Lubin zgodnie z zapisami w KRS pod numerem 0000081810. W latach 1992 – 2003 skład udziałowców ulegał stopniowej zmianie tj. z pierwotnych 10-ciu do jednego obecnie.
Prezesem Zarządu pozostaje od 1992r. Nikos Jankułowski.

Do roku 1999 firma rozwijała się stopniowo w branży automatyka i energo-elektronika. W tym okresie powstały nasze autorskie rozwiązania na bazie których podjęta została produkcja specjalistycznych modułów sterowniczych, sygnalizacyjnych, przetworników itp. które znalazły zastosowanie w oddziałach KGHM-u jak również w ciepłowniach ENERGETYKI Sp. z o.o.

W tym okresie firma zajmowała się modernizacją i produkcją nowych specjalistycznych urządzeń elektronicznych tj. układ punktowej kontroli prędkości na maszynach wyciągowych, wdrażaniem cyfrowych rejestratorów dla potrzeb sygnalizacji szybowej maszyn wyciągowych, systemów kontroli zajętości drogi w podziemnych wyrobiskach górniczych, opracowaniem i produkcją zabezpieczeń elektrycznych w tym modułów jednofunkcyjnych UKU-EF, UKU-EFa, UKI-EF, UKI-EFa, UKUI-EFa, USZ-e, UT-3s, PS-1e, PS-2e, UKO-4 i innych.


Konstruktorzy i projektanci

Wspólnicy firmy EVRY oprócz funkcji zarządu pełnili również funkcje konstruktorów i projektantów układów elektronicznych, urządzeń i całych systemów pomiarowych i sterowania w tym układów telemechaniki. Do najbardziej znanych i wdrożonych rozwiązań należą opatentowane urządzenia w tym komparator mocy czynnej i elektroniczne zabezpieczenie silników trójfazowych.
W oparciu o rozwiązania własne i we wspólnym z ówczesnym biurem projektów CUPRUM Wrocław zostały wdrożone wykonane w nowoczesnej technologii układy sterowania pociągów ASEA, które pracują do dnia dzisiejszego w O/ZG Polkowice -Sieroszowice.

Firma prowadziła autoryzowany serwis spawarek górniczych.

Z uwagi na brak bazy produkcyjnej (zwłaszcza pomieszczeń do produkcji elektroniki i małej prefabrykacji) firma EVRY stworzyła system podzleceń i podnajmu u podwykonawców dostarczając materiały oraz pełną dokumentację.

W roku 1998 firma EVRY rozpoczęła intensywną współpracę z PeBeKa S.A. zwłaszcza w branży automatyki. W ramach tej współpracy rozpoczął się czynny udział w realizacji nowych inwestycji w tym automatyki mrożenia szybu R-XI w O/ZG Rudna.

W roku 2003 po przeprowadzce do nowych pomieszczeń (dzierżawa) rozpoczął się dynamiczny nie ustający do dziś rozwój firmy. Rozpoczął się także nabór nowych pracowników (do 2003r. stan osobowy sprowadzał się do 3 wspólników i sekretarki).

Stan osobowy w lutym 2014 roku osiągnął 25 osób.


Nowe wyzwania

W ostatnich latach firma podejmowała się kolejnych wyzwań zwłaszcza w obrębie inwestycji związanych z KGHM-em i to nie tylko w branży elektrycznej lecz także teletechnicznej, teleinformatycznej w tym świadczenie usług w zakresie spawania i pomiarów światłowodów.

Wymusiło to decyzję o budowie nowej siedziby z wystarczająco obszerną bazą lokalową. Budowa nowej siedziby zakończyła się po 2 latach a budynek został przekazany formalnie przez Generalnego Wykonawcę tj. PeBeKa S.A. Lubin w listopadzie 2012r.

Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe umożliwiają obecnie powiększenie naszej produkcji o małą i średnią prefabrykację w branży automatyka, teletechnika, teletransmisja, monitoring wizyjny a także w ograniczonym zakresie prefabrykację w branży elektrycznej.


Nasz dorobek

W ostatnich 12 latach wdrożyliśmy i dalej rozwijamy systemy klimatyzacji centralnej w O/ZG Rudna i O/ZG Polkowice – Sieroszowice, system sygnalizacji szybowej dla szybów głębionych i zbrojonych SW-4, REGIS Wieliczka, GG-1, stację wentylatorów głównych przy szybach SG, komory paliw w rejonie szybów SG i R-IX, monitoring wizyjny wraz z całą infrastrukturą sieciową i światłowodową przenośników taśmowych pod ziemią i obiektów na powierzchni w tym w O/ZWR.
Wdrożyliśmy również systemy dyspozytorskie i nadzoru energetycznego w trzech kopalniach KGHM i O/ZWR.

Pełna lista naszych produktów i świadczonych usług przekracza 100 pozycji i dalej rośnie.

Kooperujemy jako podwykonawcy ze wszystkimi podmiotami posiadającymi logistykę i struktury górnicze na terenie KGHM a także z większością firm zewnętrznych świadczących usługi inwestycyjne i remontowe.

W planach firmy, na co pozwala wielkość siedziby i stan zatrudnienia coraz większą uwagę przykładamy do prac programistycznych. Wykonane dotychczas aplikacje programowe sterowników PLC, paneli operatorskich, SCAD, zabezpieczeń i analizatorów sieciowych oraz konfigurowanie liczników cyfrowych 4-kwadrantowych a także elementów składowych sieci w tym switch’y, n-portów, modemów itp. stanowią naszą własność intelektualną i mają znaczący wpływ na realną wartość firmy (wartość niematerialna).

Nikos Jankułowski